Lupong Patnugutan

ANG PAHAYAGANG PLARIDEL
Lupong Patnugutan 2016-2017


Punong Patnugot: Tyrone Jasper Piad
Pangalawang Patnugot: Katrina Gale Estonilo
Tagapamahalang Patnugot: Dether Marco Marinda


Patnugot ng Balita: Josee Ysabella Abriol
Patnugot ng Isports: Jaymee Abedania
Patnugot ng Bayan: Marc Daniel Abiño
Patnugot ng Buhay at Kultura: Michelle Dianne Arellano
Patnugot ng Retrato: Mitzi Angelee Gabit
Patnugot ng Sining: Gabrielle Pascual


Tagapamahala ng Opisina at Sirkulasyon: Hannah Gabrielle Mallorca
Tagapamahala ng Impormasyong Panteknolohiya: Don Ainon Pablo

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone