Contact


Ang opisyal na pahayagang
pang mag-aaral ng
pamantasang De La Salle
sa wikang filipino.

502-B, Bulwagang Br. Connon,
Pamantasang De La Salle,
2401 Abenida ng Taft, Maynila, PH

Telepono: (02) 524-4611 loc. 701

captcha

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone